Město Čáslav

IČO: 00236021

nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
28601, Čáslav

https://www.meucaslav.cz

Město Čáslav, jako zaměstnavatel, má dvě organizační složky - Městský úřad Čáslav a Městskou policii Čáslav
Věnujeme se výkonu státní správy a samosprávy na katastrálním území Čáslavi i v celé oblasti obce s rozšířenou působností (tj. v určitých tématech také v desítkách menších obcí pod Čáslav spadajících)
Odbory - vnějších vztahů a komunikace * živnostenský úřad * dopravy * financí * investic * správy majetku města * sociálních věcí a zdravotnictví * školství, kultury a památkové péče * výstavby a regionálního rozvoje * životního prostředí * vnitřních věcí

Počet pracovních nabídek firmy: 2

Město Čáslav | Čáslav
17 500 - 31 000 Kč